Dnešní datum: 04. 10. 2023   
Přihlásit se

Uživatelské jméno:

Heslo:
Založit nový účet!

VÍTE KOLIK NÁS VŠECHNO TO DÁLE UVEDENÉ STOJÍ ?

03. 01. 2013

(Z obsahu dopisu, který NP obdržela od svého příznivce.) 

Hlava státu (s celou svou kanceláří), která si své nemalé příjmy pro jistotu vylepšuje kradením protokolárních per -zhruba 329 258 000 Kč.

Poslanci, kteří dokážou schválit roční schodek státního rozpočtu ve výši 100 miliard - 1 068 069 000 Kč.

Senát, který nemá žádné pravomoci a je jen odkladištěm vysloužilých politiků - 519 070 000 Kč.

Úřad vlády, kde se za dva roky vymění deset neschopných nebo zkorumpovaných ministrů a nestydí se stále nazývat vládou rozpočtově odpovědnou- 676 364 000 Kč.

Bezpečnostní informační služba BIS, jejímiž závěry se nikdo neřídí, i když její zprávy upozorňují na prorůstání mafie do státních struktur- 1 105 028 000 Kč.

Ministerstvo zahraničí, v čele s ministrem, který trpí spavou nemocí a spí téměř vždy a všude - 5 690 938 000 Kč.

Ministerstvo obrany se všemi těmi Pandury, transportními letadly CASA, Gripeny, modernizovanými tanky, kulomety, nefunkčními padáky, válkou v Afganistánu atd., až to podle výdajů to vypadá na to, že se ČR chystá na třetí světovou válku - 42 041 500 000 Kč.Utajování informací národním bezpečnostním úřadem (NBÚ), který nás chrání před tím, abychom se něco náhodou nedozvěděli - 234 764 000 Kč.

Ombudsman - ochránce veřejných práv, suplující nefunkční soudnictví a nemá téměř žádné pravomoci k sjednání nápravy - 92 401 000 Kč ;

Ministerstvo financí, hospodařící tak dokonale, že by každý jiný ekonomický subjekt zkrachoval už po prvním roce své působnosti - 14 512 394 000 Kč ;

Ministerstvo práce a sociálních věcí, které není schopno nalézt cestu na podporu tvorby nových pracovních míst a diskriminuje ty, kdo chtějí pracovat, na rozdíl od těch, kteří nikdy nepracovali a také pracovat prostě nikdy nebudou - 501 051 468 000 Kč.

„slídivé“ Vnitro (MVČR) - 50 807 775 000 Kč ;

Kotrmelce ministerstva životního prostředí, kde se jednou podporují obnovitelné zdroje, podruhé zase nové bloky jaderné elektrárny – 10 045 451 000 Kč.

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), jemuž je jedno, že je venkov diskriminován a že se vylidňuje - 27 676 144 000 Kč.

Grantová agentura, která sama odčerpá na vlastní provoz velkou část rozdělovaných prostředků - 3 023 794 000 Kč ;

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), jež není schopno předložit smysluplná prorůstová řešení a jeho vysoký rozpočet se zcela míjí pozitivním hospodářským účinkem, neboť umí podporovat převážně zahraniční kapitál a na české firmy kašle - 25 247 561 000 Kč.

Ministerstvo dopravy s jeho předraženými prolobovanými nekvalitními dálnicemi - 38 374 520 000 Kč.

Český telekomunikační úřad - co za naše nemalé peníze zajistí občanům? Zatím to je zejména rušení pošt a jedny z nejvyšších poplatků operátorům v Evropě - 629 055 000 Kč.

Ministerstvo zemědělství, snažící se o alespoň částečné pokrytí pokřivených cen dotovaných potravin v zahraničí. Přitom ale nebylo a není schopno pro ČR v Bruselu prosadit rovné podmínky v přidělování dotací - 48 047 003 000 Kč.

Ministerstvo školství a mládeže, když úroveň vzdělání rapidně klesá s narůstajícím počtem škol, které produkují vysokoškoláky (mnohdy i s koupeným diplomem) a středoškoláky, pro které ale společnost nemá uplatnění. Na druhou stranu učňovské obory, které ve společnosti zoufale chybí, zanikají - 135 405 904 000 Kč.

Ministerstvo kultury, které navzdory 80 % populace země usiluje o prosazení církevních restitucí - 8 198 601 000 Kč.

Ministerstvo zdravotnictví, které nečinně přihlíží tomu, jak drtivá většina lékařských odborníků provozuje mimo své zaměstnání ještě svoje soukromé ordinace, a s jehož souhlasem stát platí nemocnicím náklady na lůžka, na kterých ale nikdo neleží atd. - 6 474 613 000 Kč.

Ministerstvo spravedlnosti, které není schopno zajistit průchod spravedlnosti a právu. Došlo to tak daleko, že se hovoří o tom, že se musí právo vymáhat. Takže občané zaplatí a dočkají se leda tak „dobře fungujícího“ systému exekucí na občany, jejichž počet dosáhl milionové hranice, práva však nikoli. Naše exekutiva spíš zavře chlapa, který na plakát přimaluje tykadla, ale ti, co prohospodaří a rozkradou miliardy (např. brněnský Justiční palác), se nedotčeni natřásají v médiích před celým národem každý den. - 20 154 872 000 Kč.

Úřad pro ochranu osobních údajů, když paradoxně DIČ u fyzických osob je povinným údajem, který odpovídá rodnému číslu - 144 535 000 Kč.

Úřad průmyslového vlastnictví, když např. Čína okopíruje vše, co si zamane, úřad nekoná a je mu to v podstatě jedno - 167 400 000 Kč.

Statistický úřad - co prospěšného poskytne občanům za téměř jednu miliardu ročně? - 970 997 000 Kč.

Český úřad zeměměřičský a katastrální, i přes to, že každý úkon, který občan po této instituci požaduje, musí draze zaplatit - 2 660 828 000 Kč.

Český báňský úřad -, a přitom je většina dolů zavřená. 125 073 000 Kč ročně.

Energetický regulační úřad (ERÚ), který vysloveně lže, když jeho představitelé tvrdí, že pár větrných elektráren, které ČR má, přivodí energetické soustavě black-out, ale u fotovoltaiky to jaksi neplatí – 189 058 000 Kč.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), když se jedná o oblast práva, která spadá zcela do kompetence soudů - 144 712 000 Kč.

Ústav pro studium totalitních režimů - 21 let po pádu komunizmu, jenž připomíná spíše „trafiku“, než smysluplný úřad - 151 414 000 Kč.

Ústavní soud - 15 soudců se snaží hájit výklad ústavy před zákonodárci, tedy mocí zákonodárnou, ale i před samým presidentem, tedy mocí výkonnou. Zdá se vám normální, že zákonodárci neznají Ústavu a že se ji snaží nerespektovat a obcházet? Nebo je to tak, že naše Ústava je nejasná, dvojsmyslná a je třeba dalšího úřadu, který musí její obsah národu vysvětlovat? - 152 552 000 Kč.

Akademie věd České republiky, kde pracuje 6 400 akademiků, kteří nejsou placeni za výsledky své práce, ale za to, že jsou součástí Akademie věd. Statistiky ale jasně říkají, že většina těch největších objevů nebyla objevena v laboratořích státních institucí, ale v garážích geniálních amatérů-4 668 406 000 Kč.

„Hluchá“ Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, která nechala 20 let řvát zesílenou reklamu z televize a neudělala nic pro to, aby toto nehorázné svinstvo zakázala - 52 811 000 Kč.

Správa státních hmotných rezerv - 2 003 841 000 Kč.

Státní úřad pro jadernou bezpečnost, který nás má ochraňovat před případnou jadernou havárií (ke které ale může opravdu dojít, samotná existence úřadu je toho důkazem). Po neblahých zkušenostech ze světa např. Němci z této oblasti zcela ustupují. Jen naše vláda, ač elektrické energie máme zjevně nadbytek, neboť ji horem spodem vyvážíme, se hrne do výstavby dalších jaderných bloků. Vůbec jí nevadí, že státní kasa je prázdná, zřejmě proto, že jim záleží na té jejich vlastní kasičce, kterou potřebují na poslední chvíli naplnit, než jejich politická kariéra zmizí v propadlišti dějin - 353 725 000 Kč.

Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS), která má být hlídacím psem poctivosti policie, celníků, státních úředníků a vězeňské služby. Jakou činnost vyvíjel tento orgán po dobu 20 ti let v oblasti výroby a distribuce pančovaného alkoholu? Jak je možné, že ve věznicích jsou drogy? Jak je možné, že se vynořuje celá řada kauz, kdy politici kradou, a ve většině případů se nic neděje? - 179 699 000 Kč.

Technologická agentura České republiky (TAČR), kde přidělování dotací neprobíhá vždy podle pravidel fair play, ale spíš podle barvy stranické legitimace nebo toho, s kým kdo kamarádí - 2 170 206 000 Kč.

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ), který má vykonávat kontrolu a dohled nad státním majetkem. Co tento úřad, proboha, celých dvacet let dělal, že dopustil, aby se kradlo na všech úrovních a že nechal zadlužit stát dluhem 1,7 biliónu korun? - 505 019 000 Kč.

Státní dluh - 73 706 488 397 Kč.

Operace státních finančních aktiv pak nás stojí - 2 390 064 398 Kč.

Všeobecná pokladní správa nás stojí - 133 957 403 Kč 

Celkem to dává - 956 046 823 000 Kč

   Při pohledu na tabulku státních výdajů pochopí i laik, že naši politici jsou banda bezohledných hlupáků, kterým je zcela jedno, jak hospodaří. Jednoduše řečeno, z cizího krev neteče.  

Zdroj výše uvedených dat a údajů : MF - odbor 11 - Státní rozpočet; odd. 111 - Souhrnné rozpočtové vztahy; TABULKA - Výdaje státního rozpočtu na rok 2012 - vázání dle usn. vl. 178/2012; publikováno 29.03.2012;

   Ještě se někdo podivuje, proč je státní kasa prázdná a proč je naše země zadlužená tak, že nejsme schopni dluh splácet? Pokud se na státní strukturu podíváme ve vztahu k plnění zákonných povinností, a z toho odvodíme výsledek hospodaření státu jako celku, dostaneme ucelený obraz toho, co je současný politický establišment schopen své vlastní zemi provést. Schválení dalšího razantního navýšení daní a církevních restitucí, čehož je naprostá většina národa nedobrovolným svědkem, je důkazem totální neschopnosti vládnout.

   Cesta k celospolečenské prosperitě nevede přes vysoké daně, ale přes nízké daně na krytí nízkých nákladů. Vše je důsledek nedokonalých a selhávajících demokratických procesů, které darebáci vždy zneužijí ve svůj vlastní prospěch. V období uplynulých dvaceti let došlo ke značné centralizaci, tj. cílenému přesunu moci směrem k centru vládnutí, s cílem oslabit rozhodovací procesy samosprávných územních celků, tj. místních samospráv.

   A na všech úrovních vznikla gigantická armáda byrokratů hladových po penězích a moci, kterou nelze uživit. Hlavním důvodem tohoto nezdravého procesu, potlačujícího základy demokracie, jsou peníze, nad kterými chce mít každá mocenská struktura absolutní moc, aby ji mohla posléze zneužít pro vlastní záměry, bez ohledu na potřeby celé společnosti.

   Cesta k narovnání výše uvedeného je jediná. Je třeba zrušit instituce a úřady, které odebraly přirozené pravomoci místní samosprávě, tak, aby se tyto procesy vrátily tam, kam přirozeně patří. Budou-li sem ztracené pravomoci navráceny, potom se v oblastech samorozhodování již nikdy nemůže dít to, co páchá současný establišment. Dalším nezbytným krokem k nápravě je uzákonění trestněprávní, občanskoprávní a hmotné zodpovědnosti všech veřejných činitelů, po které národ volá.

   Pod tíhou rostoucího dluhu ČR a postupného upadání do nesplatitelné dluhové propasti a nestability je finanční kapitál občanů se stále větší intenzitou ukládán do zemí, které jsou v této oblasti naopak stabilní. Důkazem mého tvrzení je například Řecko. Řekové nevěří v euro a houfně ukládají svůj kapitál do švýcarských bank. A to samé se děje i u Čechů, kteří disponují dostatkem potřebných ekonomických informací a kapitálem.

   Svoje úspory neukládají v ČR, ale tak, jak to činili již někteří naši prozíraví předci. Mají je ve švýcarských bankách, neboť švýcarský frank je a vždy byl stabilní měnou, která přežila všechny světové ekonomické otřesy, včetně obou světových válek a několika burzovních kotrmelců.

   Jeden příklad za všechny. Můj dlouholetý kamarád prodává svoji úspěšnou firmu, neboť nemá pokračovatele a sám odchází do zaslouženého důchodu. Říká: „Mám kupce, který mi za firmu zaplatí 1.5 miliardy, ale v Česku nenechám ani korunu, vše uložím ve Švajcu a budu mít jistotu, že o své peníze nepřijdu.“

   Toto se děje i v ostatních oblastech, kdy občané nakupují v zahraničí kvalitnější a levnější potraviny, oděvy ale i benzín a naftu. I toto je výsledek vlády tupounů. A tak, vycházeje z tohoto poznání, zajímalo by mne, kde má svoje peníze uložené nejlepší evropský ministr financí Kalousek a ostatní političtí potentáti. A kolik z našich politiků si, nebo své rodině, nadělí pod stromeček české dluhy, pardon, dluhopisy.

/Občan ČR/

--- o --- 

NÁRODNÍ PROSPERITA k tomu dodává :

   Pokud dáváte svůj hlas stranám ODS, ČSSD, TOP-09, Zeleným, Lidem, KDU-ČSL, KSČM a všem dalším stranám, které zasedly v parlamentu a spolupodílely se na vládě nad ČSR, nestěžujte si na stav našeho hospodářství a svých životních podmínek. Vy sami totiž svými voličskými hlasy poměry v ČSR udržujete. Vy sami napomáháte tomu, že byrokratická hydra roste a bobtná. Výše uvedené strany si ve výše uvedených úřadech vytvářejí "teplá místa" a přeplacená zaměstnání pro svoje členy a sponzory. Proto je dnes mnohem více úředníků na jednoho člověka vytvářejícího materiální hodnoty, než kolik to bývalo v dobách totality. Dokud nebudete volit změnu - tj. národně zaměřené strany - nestěžujte si na poměry v naší zemi.


Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Kalendář
<<  Říjen  >>
PoÚtStČtSoNe
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      
Anketa
Jste pro znárodnění strategických firem (např. energetika, plynárny, vodárny,..) ?

Zásadně Ano (3895 hl.)
 
Spíše Ano (2576 hl.)
 
Pouze vybraná odvětví (2409 hl.)
 
Spíše Ne (2716 hl.)
 
Zásadaně Ne  (2341 hl.)
 
Neumím posoudit (2530 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 16467
Transparentní účet
Ucuz Sms Onay | Mobil Onaylama
Masal Oku Dalaman Airport Transfers Marmaris Airport Transfers Fethiye Airport Transfers oludeniz Airport Transfers Içmeler Airport Transfers

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
na začátek stránky

 PHP Powered Získejte Thunderbird!