Dnešní datum: 05. 06. 2023   
Přihlásit se

Uživatelské jméno:

Heslo:
Založit nový účet!

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 1186 nalezených)

PÁR DOJMŮ Z PREZIDENTOVY NÁVŠTĚVY MOSKVY

18. 05. 2015

   Součástí delegace, která se účastnila spolu s naším prezidentem Milošem Zemanem oslav konce II. světové války v Moskvě bylo i 8 veteránů II. světové války. Členem prezidentova doprovodu byl také plukovník Skácel, který po návratu pro Parlamentní listy na otázku “Jak na vás návštěva Moskvy zapůsobila ?”, řekl :

Citujeme z PL: “Nejvíc na mě zapůsobila atmosféra v ulicích. Nebyli jsme přímo na přehlídce, ale chtěli jsme vnímat atmosféru ve městě. Bylo to úžasné. Lidé nás zastavovali, děkovali válečným veteránům za to, že přijeli, fotografovali se s nimi. Dostali jsme během návštěvy tolik květin. I váleční veteráni z toho byli na měkko a já se přiznám, že taky, protože tohle jsme nečekali. Květiny jsme pak odnesli k památníku na Poklonnou horu, kde jsme je v síni piety položili. Přehlídka skončila a lidé zůstávali venku, měli s sebou portréty svých příbuzných a chystali se k pochodu „Nesmrtelného pluku“. Samotný pochod vyvolává v člověku úžas. Uvědomil jsem si, jak my z naší malé země, pokud se snažíme pochopit ruské lidi, to máme těžké. Oni jsou velmi hrdí na historii, ať už byla jakákoli.”


Číst více... | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

NEZBÝVÁ NEŽ JIM ZÁVIDĚT !

13. 05. 2015

    Tak i přes všechny snahy našich protirusky orientovaných politiků a zaprodaných medií se přece jen nám dostalo možnosti shlédnout na videu armádní moskevskou přehlídku k 70 výročí vítězství nad fašismem a musíme říci, že Rusové mohou být po právu na svoji armádu hrdi. Již jen z té samotné přehlídky musí být každému soudnému člověku jasné, že je to armáda, která je schopna ubránit svůj národ jak před jakoukoliv agresí nepřátel, tak před rozpínavostí a válečnými plány Nového světového řádu /NWO/. A tak musíme Rusům již jenom závidět. 


Číst více... | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

RINGO ČECH NEKVÁKÁ NAPLANO !

12. 05. 2015

    Když něco řekne, tak naplno. Své myšlenky nebalí do nějakých opatrnických frází jen aby se někomu zalíbil. Jeho slova, někdy hodně tvrdá, zvoní čistým tónem dobře myšlené pravdy. Jedno z jeho vyjádření k problémům našeho politické arény k nám doputoval a tak nás svou přímostí zaujal, že jsme se rozhodli zavěsit jej i na naši stránku. Otázky jakéhosi redaktora a odpovědi pana Ringo Čecha uvádíme podle publikovaného textu.


Číst více... | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Co se tají a o čem se nehovoří....? Konec války 1945 v Plzni...

07. 05. 2015

 30. 4. 1945 americké jednotky dosáhly Chebu, Aše, potom směřovaly do Stříbra, Klatov, Domažlic...

   Pražské povstání proti německým okupantům 5 5. 1945 působilo velmi rychle i mimo Prahu. Ve stejný den v Plzni české síly získaly silné pozice. Němečtí starostové Wild a Sturm byli zajištěni našimi vlastenci. 6. 5. 1945 v 9 hodin ráno vstoupil do Plzně americký vojenský oddíl »B« 16. pancéřové divize pod velením plukovníka Nobleho. Ten měl nařízeno zastavit se na předměstí Plzně, ale vida příležitost, rozkázal svému oddílu, aby obsadil Plzeň.   (Archiv JNV Plzeň, -7-1. plk. Noble).


Číst více... | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Feudálními vazaly jsme už i bez smlouvy TTIP !

07. 05. 2015

   Že Spojené státy rozpoutaly na Ukrajině občanskou válku to nevidí už snad jen ten, kdo to nechce vidět. Ten, kdo nám i sám sobě sype písek do očí a zamlžuje skutečnost. A jen málokdo si uvědomuje, že hlavní světové problémy vzcházejí z toho, že Spojeným státům se nezadržitelně bortí jejich ekonomický mocenský systém. Pokus o jeho záchranu odstřižením Ruské federace od Černého moře nenápadným zatažením Krymu do sféry vlivu západních mocností nevyšel, ale to Američany nezastavilo. Již měli připraveny další a mnohem zrádnější kroky. Především mezinárodní smlouvu TTIP, která vytvoří a nevratně stvrdí vazalské postavení EU vůči USA. Sice ještě není podepsána, ale za současné situace je jediným řešením, které může zachránit USA před bankrotem. Spolu s válkou, kterou se Spojené státy usilovně snaží rozpoutat.


Číst více... | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Kdo je kdo ?

04. 05. 2015

   Média, jak ta veřejnoprávní, nebo ta která jsou ve vlastnictví  novodobých oligarchů, a také pečlivě vybíraní patřičně servilní hosté pořadů, a stejně tak zmanipulované průzkumy veřejného mínění a statistiky, mají stejnou vypovídací hodnotu jako hlášení opilého četnického vachmajstra z Putimi v Haškově románu Švejk. Který hlásil : “Nálada obyvatelstva je 1 A.”  


Číst více... | Počet komentářů: 3 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

JSME TO ALE NEVDĚČNÍCI

27. 04. 2015

   Celý svět si připomíná  našeho velkého génia Václava HAVLA a my jsme se zatím zmohli jen na přejmenování několika nepříliš významných ulic a uliček a jen tak náhodou jsme k tomu přihodili upatlané letiště jež jsou hrdým nositelem jeho jména. 

   A to je vše, čím jsme dokázali projevit svůj vděk našemu sametovému velikánovi, “knížeti pravdy a lásky”,  který přece nezvratně svou slávou již dávno zastínil jak moravského eskymáckého náčelníka Eskymo Welzla, jenž svým životem inspiroval pány Svěráka a Smoljaka k vytvoření postavy Járy Cimrmana, tak i tohoto našeho legendárního všeumělce samotného.

   Ale abychom nekřivdili sami sobě, na něco jsme se ještě přece jen zmohli. Rozhodili jsme po světě jen za pár milionŮ Kč “lavičky Václava Havla”, lákajících poutníka k posezení a zamyšlení nad jeho velikým dílem. Ale má to jednu chybu. Ptactvo nebeské na ně často "kálí".

   Ale jeden nápad, který proskočil po internetových sítích, by tu ještě  byl. Přejmenovat po Václavu Havlovi obrovský  pražský tunel Blanka na ctěné jméno: "Tunel Václava Havla". Na ten také lidé hodně dlouho nezapomenou ... !   

NÁRODNÍ PROSPERITA


Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Osvobození Československa.

27. 04. 2015

    Je právě 70. výročí osvobození našich zemí od německých okupantů, a naše media spolu s naší “politickou šlechtou”, namísto aby těm mladším připomenula s vděčností osvobození Československa  sovětskou armádou od německých nacistů, se nám snaží vnutit názor, že za osvobození od německých okupantů vděčíme především našim" americkým přátelům", kteří za nás naprosto nezištně při osvobozování Evropy procedili svou" mírumilovnou krev". A všimněte si, o německých okupantech media také raději nemluví, ale jen o jakých si "beznárodních nacistech" aby se to nějak nedotklo současných Němců, kteří přece jsou také našimi přáteli a společníky, i spojenci v EU a NATO.


Číst více... | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

UBOHOST - SPROSTOTA

09. 04. 2015

    Tak na nás působí mediální tanečky kolem plánované cesty prezidenta Zemana do Moskvy na oslavy 70. výročí vítězství Sovětského svazu nad fašismem. Závislá media se předhánějí ve zveřejňováni stanovisek všech možných, vůči Rusku posedlých politiků nenávistí, jak tuzemských, tak zahraničních. Obzvláště se vyznamenává v tomto směru předseda “lidovců” Bělobrádek, zle nesouhlasící s financováním cesty prezidenta Zemana do Moskvy. On, který si před krátkým časem nejprve vyletěl za státní peníze na jakési podivné školení do USA v době kdy nová vláda, jejímž je místopředsedou projednávala vládní program, a brzy poté ještě spolu se se skvadrou havloidních pomatenců na de-facto další soukromou cestu do Londýna, kde instalovali " Havlovu lavičku", připomínající pietně lidem toho syna válečných kolaborantů, který zavedl naše národy do morálního bahna a celospolečenské bídy, ve kterém se dnes brodíme.


Číst více... | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Mějme na paměti, že nejsme žádní Germáni, ale Slované!

09. 04. 2015

Ladislav Kašuka, 6.4.2015 - CzechFreePress

   Poslední dvě desetiletí se nám germánská část světa snaží namluvit, že patříme k nim, tedy jak oni říkají do Evropy a nikoli „na východ“. Snaží se nám vnutit jejich sobecký germánský způsob myšlení a života (germánský původ nemají jen Němci, ale také Angličané a tím pádem i vládnoucí americká elita).

   Tím, že se nám západ snaží vzít naše historické kořeny a národní sebeuvědomění a hrdost si nás připravuje ke konečnému cíli, kterým je potupná kolonizace pod rouškou Evropské unie, ve které se nakonec jako kapka v moři rozpustí naše státní a národní suverenita.


Číst více... | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

D O P O R U Č U J E M E !

09. 04. 2015

   Otevřete-li si na Internetu webovou stránku "NÁRODNÍ DEMOKRACIE", vyhledáte-li si tam text předsedy této strany pana Adama B. Bartoše s názvem "proti juvenilní justici", a záleží-li vám na zachování institutu rodiny a kultivované výchově dětí v naší zemi, pak po přečtení textu a důsledném zamyšlení nad jeho obsahem určitě dojdete k závěru, že to pro vás nebyl ztracený čas ! My vám článek můžeme jen upřímně doporučit.

NÁRODNÍ PROSPERITA  


Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

V ODKAZU KNÍŽETE POTĚMKINA ZAJDEME !

03. 04. 2015

    Snahy o zastírání skutečného stavu a lživé přikrašlování reality mají své kořeny již od dob ruské carevny Kateřiny II., kdy vícekrál Krymského poloostrova kníže G. Potěmkin před její návštěvou ostrova “vylepšoval” tamní území “falešnými kulisami a sehranými scénkami”, které mohla ze svého kočáru carevna sledovat jen zdáli. A od té doby se také užívá pro podobné vylepšování reality úsloví “staví Potěmkinovy vesnice”. A živě jsme to mohli sledovat právě nyní při průjezdu amerických obrněnců přes naši zemi, pokud jsme ovšem jen sledovali naši ČT a nic víc.


Číst více... | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

POHLED BEZ FALEŠNÉHO ZRCADLA

01. 04. 2015

Otevřete si odkaz : 

http://rscms.cz/%e2%80%9etahnete-do-ruska-rval-zfanatizovany-dav/


A zamyslete se nad tím co budete číst ! 

 NÁRODNÍ PROSPERITA


Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Americká vyhrůžka či naprostá neznalost dějin?

25. 03. 2015

Vladimír KAPAL - Brandýské noviny - 24.03.2015

   Naprosto bezprecedenční průjezd po zuby ozbrojené obrněné jednotky americké armády, která nemá v době míru obdoby, aniž by se tato akce nenazývala okupací, byla americkými vojenskými představiteli nazvána Dragounskou jízdou.

   Nechce se mi věřit, že tento název provokace amerických vojenských agresorů, byl vybrán náhodně. Nechce se mi věřit, že by v generálních štábech amerických ozbrojených sil působili nevzdělaná individua. Proto se domnívám, že název ponižující promenády amerických obrněnců, za povolení a potlesku všech zrádců národa, byl vybrán zcela záměrně a velice účelově. A proč se to domnívám? Z jednoduchého důvodu, protože tyto Dragounské jízdy svět již zná a velice dobře, jen to chce zajímat se trochu o historii. Tehdy se tyto jízdy nazývaly Dragonádami.


Číst více... | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Česká televize se musí podřídit diktátu USA

25. 03. 2015

Vladimír KAPAL - Brandýské noviny - 24.03.2015

   Kolem 15. března jsem očekával v ČT nějaký dokument či pořad o výročí okupace státu nacistickým Německem. Byl to přece počátek jednoho z nejtragičtějšího údobí naši celých dějin a stál nakonec životy statisíců Čechů. Očekával jsem tento dokument především proto, že v posledních letech dochází stále častěji a ve větší míře k pozměňování historických faktů, ať už z doby dávno minulých, nebo i relativně nedávných, které lze obsáhnout jeden lidský život. Žádný dokument se ale v ČT neobjevil, až na dvě opravdu malinkaté výjimky se v podání ČT o tomto faktu nehovořilo vůbec.


Číst více... | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Kalendář
<<  Červen  >>
PoÚtStČtSoNe
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30   
Anketa
Jste pro znárodnění strategických firem (např. energetika, plynárny, vodárny,..) ?

Zásadně Ano (3854 hl.)
 
Spíše Ano (2531 hl.)
 
Pouze vybraná odvětví (2363 hl.)
 
Spíše Ne (2674 hl.)
 
Zásadaně Ne  (2303 hl.)
 
Neumím posoudit (2484 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 16209
Transparentní účet
Ucuz Sms Onay | Mobil Onaylama
Masal Oku Dalaman Airport Transfers Marmaris Airport Transfers Fethiye Airport Transfers oludeniz Airport Transfers Içmeler Airport Transfers

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
na začátek stránky

 PHP Powered Získejte Thunderbird!