Dnešní datum: 25. 06. 2018   
Stát a hospodářství státu musí sloužit národu. Dnes slouží národ státu a hospo-
dářství. My chceme změnu. My chceme národní stát.
A co Vy ?

******
Strana Národní Prosperita nezodpovídá za obsah příspěvků čtenářů. Vulgární příspěvky, nebo příspěvky, které mohou být v rozporu se zákonem, budou vymazány.
Přihlásit se

Uživatelské jméno:

Heslo:
Založit nový účet!

Informace

Navštivte nás také na Facebooku !

Připojte se k nám na facebooku !

Národní prosperita, © 2009

PROLHANÝ BRUSEL NEMÁ CO ŘEŠIT?

28. 07. 2017

2.červen 2017 - Vincent Pribula – CFP

   Evropská výměna všech vlád je nutnost k přežití rodiny! Evropská genderově vyvážená společnost vedená do skvělých zítřků ne muži a ne ženami, těhotnými lidmi, bezpohlavní mládeží, homosexuální lobi různých trans mutantů mající nárok být, čím být chtějí. Ve dne ne muž a v noci ne žena, toužící po všeobjímající lásce a rovnosti. Výčet všech dekadentních úchylností od trans genderových záchodků, po ukradnuté právo skutečné rodiny není nutné psát. Manifest rovností tu byl vždy a vždy skončil katastrofou. Všechny vlády evropských států, které řízenou genderovou rovností páchají likvidaci přirozené a osvědčené rodiny musí být bez ohledu na tvrdost odvolány a zbaveny funkcí. Jak může postižený jedinec, který nemá vlastní rodinu, nikdy nebude mít děti, nechce děti z heterosexuálního přirozeného svazku muže a ženy, někoho zastupovat, ve jménu rodiny jednat a chápat výchovu dětí?   Téměř všichni vedoucí činitelé, umělci, vysocí církevní pohlaváři skrytě podporují likvidaci rodiny. Rodina je poslední překážka, jak celou společnost přeformátovat a zdebilizovat každodenní propagandou rovnosti. Všichni jsme stejní!!!! Zní z tlampačů homosexuálních pochodů hrdosti za nechutné účasti vysokých vládních papalášů, akademiků a profesorů. Emoční sílu lásky ne mužů a ne žen podají média dojemným záběrem snad půjčených dětí nesoucí na ramenou v průvodu. Mám právo to odmítnout a morálně odsoudit, mám právo nesouhlasit a bránit skutečný řád věcí. Nikdo nemůže být dehonestován a trestán, kdo odmítá tyto zvrácené genderové experimenty. Naše ministerstvo školství nese plnou odpovědnost za debilizaci a morální prznění dětí a mládeže ve jménu těch správných názorů. Do každé školky i školy, do všech škol středních i vysokých musíme dát výchovné poradce, multikulturní policii a pro neposlušné kantory nutné proti předsudkové kurzy včetně inkluze. Ideální pro stav transformace na dokonalou genderově vyváženou společnost je co největší počet vysoce vzdělaných jedinců stejné orientace, tedy ne mužů a ne žen a nárokový příděl dětí. Krůček po krůčku si lidé zvyknou. Co bylo včera morálně nemožné, dnes je stavěno do normality.

   Podívejte se na obrázky ne mužů a ne žen, zavolejte své děti a zeptejte se, co cítí? Nejdříve uvidíte v dětské tváři zmatek, poté tápající pohled s otázkou na rodiče, co to je? Po pochopení následuje přirozený smích celé rodiny a tím osvěta končí. Pozor! Co je v rodině jasné už neplatí ve škole. LGBT komunita sahá na děti právě ve školách. Proč? Protože genderově sobě rovní jedinci s posvěcením státu, dokonale převychovají děti skutečným rodičům a vrazí mezi rodinu dělící názorový klín a tím zajistí rozpad poslední společenské jistoty.

   V rámci genderové rovnosti obsazují nemocní jedinci funkce a doslova nechutné je vymývaní mozků dětem prvních tříd o tom, že dva obcující homosexuálové jsou milující rodiče. Skutečnost, že z nich nikdy nic nevzejde, neboť boží vůle to nedovoluje či pro ateisty přírodní zákony. Toto dětem nikdo nevysvětlí a rodiče se nesmějí ptát. Krásné i ohavné jedno jest! Doposud byla homosexualita brána lékařsky jako nemoc. Pak nastal zlom a díky podivnému hlasování odborné lékařské komise byla homosexualita a další úchylky vyřazeny z kategorie neurologických nemocí. Politicky se to velmi hodí a tady je původ její enormní podpory i jako nástroje mocenských geopolitických zájmů.      

   S řízenou invazivní vlnou pologramotných Afričanů, je gender primární a Invaze sekundární nástroj likvidace Evropských národů. Mnozí posluhovači v E.U. už jasně hovoří, my jsme Evropané, já jsem Evropan on taky, prostě jen ušlechtilí lidé s bezbřehou tolerancí, kteří stále objevují další a další nové pohlaví. Rodina je již něco přežitého a nemoderního, kterou mohou nahradit zvrácené svazky. Nejvíce na celou vylhanou konstrukci lidskosti pro všechny, doplatí právě homosexuálové, bisexuálové, trans sexuálové. Nově příchozí občané už v genech pohrdají homosexuály, trans sex, apod. Fyzická likvidace je pro ně běžnou praxí víry a tak se má jednat s každým, kdo je proti Aláhu. Vidět na vlastní oči neskutečnou zvrhlost kultury, do které přicházíme, nás nutí konat. Je to doslova šok vidět veřejně obcovat muže s muži a ženy s ženami a je to zkouška cti a víry. Imám to mladým správně vysvětlí a jdou do božího boje proti zvrácené západní kultuře nevěřících.

   Kdo tedy řídí společnost, kdo rozhoduje o školství, dětech, mládeži, rodině? Kdo schvaluje osnovy a výukové programy pro děti? Za jakým účelem tak dravě a drze napadají ty nejmenší děti už v mateřských školách? Ptá se někdo rodičů po souhlasu?

Představa, že masy genderových vyvážených, bezdětných ne mužů a ne žen, jsou schopni něco jiného hájit, než své vlastní sexuální potřeby je otázka? Lze si představit, jak účastníci pochodu hrdosti berou do rukou zbraně a budou bránit rodinu o které neví co to je? Nic není náhoda. Je to doslova epochální nárůst a propagace rovnosti homosexualismu co kdy tu byl. Je to povýšení v obdivu na kult, který se sám chce povýšit na božský záměr a vnést novou filozofii ne mužů a ne žen.

   Ochrana a podpora menšin, práva menšin, práva homosexuálů – tady vítr vane. Některé státy vzdorují a ctí rodinu, jiné podlehli.

Staleté parazitické rodiny, které ovládají banky a světovou politiku drží pevně pohromadě a na druhé straně likvidují rodiny po celém světě, jejich peníze zotročují lidstvo. Žádný deník či prestižní média s novinářskou elitou nezveřejní, jak slavné rodiny ožebračují celé národy a osnují války o zdroje, protože je všechny vlastní. Tím je vysvětleno, komu slouží OSN, kdo vytvořil EU a kdo vodí světové politické lídry jak loutky.

   Co udělat se Slovany, je problém? Rusko vzdoruje a vzdoruje, chrání rodinu a je vzorem pro jiné slovanské národy. Vyhnalo ze své země všechny neziskovky poslané západem. Přesto, že již jsou vyměněny vlády ve všech zemích Východní Evropy za poslušné lokaje, obyvatelstvo stále né a né se podvolit. Vychovají si tedy vlastní generaci na účet rodin, proti rodinám! Né nadarmo Mojžíš vodil 40 let starou generaci po poušti. Osvědčený nástroj, jak formovat člověka od dětství a správně mu nastavit vnímání. Vše je součástí plánu. Gender, homosexualita, rovnost, rozbití rodiny. Popularizaci skvěle zajišťují celebrity a tak prestižní ceny dostávají hermafroditi. Jak dojemné, jak lidské jak s láskou a genderově vyrovnané. Více ocenění pro filmy o homosexualitě, více diskusí, otevřenosti a Satan je venku z pekla. Proč si to vše nechají lidé líbit? Nechají se řídit podivnou menšinou ukotvenou všude? Obrovské společenské turbulence, sociální nerovnosti, každodenní lži všech médií a k tomu každodenní pocit marnosti a bezmocnosti. Práce pro firmy, kde na lidech nezáleží a ten permanentní stres ze strachu, jak to vše zvládnout a nezhroutit se? Mají z lidí stádo ovcí a proto si dovolí vše. Genderové manipulace se společností patří mezi ty, které jsou nejdestruktivnější. Likvidují základy lidského rodu, likvidují harmonický vztah muže a ženy a duševně przní děti.

   Každá kultura, která nebrání rodinu, nechrání děti před stále propracovanějším systémem všech skupin deviantů zanikne. Kam až zajdou naši poslanci a kolik práv rodiny seberou a dají je úzké skupině, která rodit nebude? Mají své severské vzory a tak se možná dočkáme také zákazu používat slovo těhotná žena a nařízeno bude těhotný člověk? Je to směšné, je to padlé na hlavu? Ne, je to realita prolhaných a nekompetentních vlád. Není šance a není politická ani společenská vůle jít cestou zdravého rozumu. Jisto by prospělo vzít z každé neziskové organizace jednoho ne muže a ne ženu a k nim přidat podobné z úřadů a vlády a umožnit přednášet v Saudské Arábii na téma práva menšin a genderová rovnost. Při štěstí a diplomatické prosbě je snad jen veřejně zbičují?

 

   Lidsko právní poměry v afrických státech včetně S. Arábie jsou tou nejlepší ukázkou pokrytectví. Zatím co Rusku se každý den podsouvají lidská práva a práva menšin. Saudům si nedovolí ani ti největší pravdoláskaři něco pípnout o právech homosexuálů a lesbiček. Nikdo proti Saudům nepůjde a to hrobové ticho u všech neziskovek a lidsko-právních aktivistů je až dojemné. Genderem a právem menšin se můžete dle libosti ohánět jen proti Rusku, Putinovi, Číně a Kimovi a co hrdlo ráčí, můžete urážet vlastního prezidenta. Ideální nový Evropan nemá vlast, nemá identitu, neklade otázky. Musí mít ty správné názory a nenávidět vše Ruské. Naši Europoslanci již jsou noví občané, nové genderové hodnoty přijali, rodiny podvedli. Akt morálního rozhodování nikdy nenaplní, nikdy se nevzdají systému, který královsky živí. K čemu jsou tedy lidé, kteří slouží cizí mocnosti? Vždy zradí, vždy se nechají koupit a jsou v podstatě neodvolatelní. Do vysoké politiky nikdy nevstoupí jedinci morálně čistí, vysoce inteligentní a hájící rodinu. Takoví lidé jsou pro všechny partaje a systém nebezpeční.

   Jako Češi a Slované jsme nejtolerantnější národ na světě. Všechny skupiny a menšiny jsme s nadhledem a Čechům vlastním humorem tolerovali, dokud jsme sami tvořili vlastní zákony. Konspirační teoretici tvrdí, že nám snad něco již léta sypou do vody, že jsme poddajní jak ovce. Další tvrdí, že je to vše velké spiknutí od revizionistů a součást Nového světového řádu. Velká část populace má názor, že je tu 4. Německá říše a nová germanizace. Sledovat kroky našich volených zástupců a elit národa, je jakási stoická apatie, neschopnost reakce, lhostejnost. Přesahuje to jejich schopnost chápat, tak hovoří a hovoří k novým Evropanům, kteří již dovršili rozkladnou metamorfózu.

   Proč se lidé tak snadno ovládají, snadno zotročují a vůbec neprotestují? Aby to člověk pochopil a dokázal se postavit na odpor, bránil se efektivně a účinně? Musí se neustále duševně namáhat, používat jako jedinec i skupina kritické myšlení. Musí se naučit dávat ty správné otázky a vyžadovat odpovědi. Nebát se po právu trestat parazity, kteří mají moc. Musí umět každý jedinec odolávat propagandě, bránit sebe, rodinu své děti a přátele. Na ničem jiném k přežití nezáleží.                                                                                           

                                                                                                                Vincent Pribula

---------------------------------------------------------

Dovětek: NP říká jasně, někteří naši členové pamatují okupaci Československa, válku, padesátá léta minulého století, kolektivizaci a celou éru socialismu do roku 1989. Nepotřebujeme média ani sotva z puberty odrostlé historiky, politology a sociology, aby nám říkali, jak se v minulosti žilo a ke komu máme být ostražití. Čerpáme ze zkušenosti své a starých členů. Máme kladný vztah k Rusku a negativní k USA a EU. Dobře víme proč. Stejně jako víme, že genderové rovnosti a homosexualita vždy na veřejnosti v historii působila rozvratně na národy a rodinu. Co si homosexuálové dělají za zdmi svého bytu je jejich věc, ale většinová společnost si nemůže nechat diktovat a řídit stát menšinami, ani není povinna se o ně starat. Zákony platí pro všechny a ochrana státu před hmotnou nouzí platí především pro své vlastní občany.


Počet komentářů: 22 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Kalendář
<<  Červen  >>
PoÚtStČtSoNe
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Kontakty
Anketa
Jste pro znárodnění strategických firem (např. energetika, plynárny, vodárny,..) ?

Zásadně Ano (2596 hl.)
 
Spíše Ano (1547 hl.)
 
Pouze vybraná odvětví (1461 hl.)
 
Spíše Ne (1770 hl.)
 
Zásadaně Ne  (1564 hl.)
 
Neumím posoudit (1633 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 10571
Česká nezávislá televize

Sledujte s námi !

http://ubunturadio.cz/

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
na začátek stránky

 PHP Powered Získejte Thunderbird!