Dnešní datum: 27. 05. 2019   
Stát a hospodářství státu musí sloužit národu. Dnes slouží národ státu a hospo-
dářství. My chceme změnu. My chceme národní stát.
A co Vy ?

******
Strana Národní Prosperita nezodpovídá za obsah příspěvků čtenářů. Vulgární příspěvky, nebo příspěvky, které mohou být v rozporu se zákonem, budou vymazány.
Přihlásit se

Uživatelské jméno:

Heslo:
Založit nový účet!

Informace

Navštivte nás také na Facebooku !

Připojte se k nám na facebooku !

Národní prosperita, © 2009

NAD KNIHOU LADISLAVA ŠPAČKA O PREZIDENTU HAVLOVI

13. 03. 2019

   Teprve nyní se k nám dostalo závažné textové zamyšlení MUDr. Rajko Dolečka, zveřejněné zhruba před čtyřmi roky ( 3.8.2015), z knihy bývalého tiskového mluvčího prezidenta Václava Havla, spisovatele Ladislava Špačka. Text tohoto společensky angažovaného a vysoce kvalifikovaného lékaře Rajko Dolečka, který náš svět již opustil (+ 20.12.2017), nás natolik zaujal, že jsme se jej rozhodli zveřejnit na této naší stránce. Pan Rajko Doleček ve svém zamyšlení k uvedené knize psal :    “Nějak koncem června 2015 jsem si přečetl s velikým zájmem knihu našeho populárního učitele etikety Ladislava Špačka „Deset Let s Václavem Havlem“ (2012), ve které vtipně líčí své mnohaleté zkušenosti mluvčího prezidenta Havla. Jeho „střípky“ z cest a z různých setkání po celém světě se daly číst jedním dechem. Skoro jsem panu Špačkovi odpustil, že se snaží z prezidenta Václava Havla udělat téměř lidového světce, který si za své credo vybral krásné dávné heslo, že pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí. Odpustil jsem mu i to, že uváděl téměř prezidentovu abstinenci od alkoholu. Na obalu knihy zářila zlatá písmena jejího názvu, kde se v pravém dolním okraji dralo do popředí červené srdíčko, jak ho náš bývalý pan prezident měl ve zvyku občas kreslit, jako projev své lidskosti, své lásky k lidem.

   Ale pak přišly dva šoky, jeden menší na stránce 135 v kapitolce „Cesta do NATO“, a druhý, až trapný svým rozsahem dezinformací, na stránkách 183 až 187 v kapitolce „KOSOVO“. To už nebyla ta celkem přijatelná až milá autorova “licentia poetica”. kterou spojoval a koloroval ty různé střípky z cest, událostí, rozhovorů, úvah. Tady to heslo o pravdě a lásce už zcela přestalo fungovat. Prezident Havel, jak ho líčil pan Špaček, bohužel vyměnil své heslo o pravdě a lásce za určitých situací za podporu zcela jednostranné a pravdě nekonečně vzdálené politice Západu (USA, Německo, Evropská unie, NATO), následkem které zbytečně umíraly po světě doslova statisíce lidí. (Viz například dění od 2003 po agresi do Iráku, na základě trapných výmyslů.) Docházelo k neuvěřitelnému ničení, k nebývalému nárůstu nenávisti, rozvracely se i celkem prosperující státy (Jugoslávie, Libye). Svá srdíčka prezident bohužel i teď si pokrytecky kreslil dál, ale příliš často je také doplňoval doporučením bombardování (tedy i ničení a zabíjení), tak jak to měla nejednou nevhodně použitá politika Západu za následek (Bosna, Kosovo, Irák, Libye, Sýrie).

   Trapně zní pro toho kdo osobně viděl následky na místě věta, že byl prezident Clinton „velmi vnímavý vůči středoevropským a balkánským problémům, hlavně dík své ministryni zahraničí…Madeleine Albrightové…“, kterou kdosi, ne bez vtipnosti, už před lety nazval „balkánskou řeznicí“, za její vedoucí roli při vzniku 78 dnů i nocí trvající agrese NATO a denně-nočního bombardování Srbska letectvem NATO v roce 1999. Vše na základě obrovských dezinformací a smyšlenek o událostech na Kosovu, o údajném masovém zabíjení a vyhánění kosovských Albánců z jejich domovů. A tajemník NATO Javier Solana pak nařídil NATO agresi, ve středu 24. března 1999, bez povolení Radou bezpečnosti, s tisíci mrtvých a zraněných civilů, s obrovským ničením infrastruktury, neuvěřitelnými materiálními škodami (já mnoho z nich viděl), s následnou ekologickou katastrofou země, vyvrcholenou zcela zbytečným a Američany kriminálním použitím raket s ochuzeným uranem nejen v Srbsku a na Kosovu, ale už předtím i v Bosně. Kde po těch letech je už vidět vzestup výskytu rakoviny, malformací novorozenců, v těch oblastech, kde byl Američany ochuzený uran použit.

   Pan Špaček téměř idylicky líčí ten protizákonný postup NATO a zcela nepravdivě uvádí, že zásah vznikl následkem násilného vyhánění Albánců (říká jim Kosovci) srbskými úřady (armádou i policií) a zapomíná, že útěk statisíců nastal až po zahájení plošného bombardování Kosova letectvem NATO. Vůbec se nezmiňuje o neuvěřitelných dezinformacích šířených v této souvislosti, kdy napřiklad David Scheffer, putující americký velvyslanec (ambassador at large) pro válečné zločiny, vykládal v květnu 1999 o nezvěstných a zřejmě mrtvých (feared dead) 100 000 až 225 000 albánských mužích a chlapcích mezi 14 až 59 lety. Ani prezident Clinton nebyl troškař. V zahradě Bílého domu 25.června 1999 na tiskové konferenci prohlásil, že v Kosovu leží desetitisíce povražděných Albánců. „Hitem“ se stala zpráva „očitého albánského svědka“, že Srbové povraždili 700 (!) Albánců a že mrtvoly poházeli do šachet dolu Trepča …

   Pak přišly strašlivé odhady (zprávy) od OSN o 44 000 pobitých Albáncích, to číslo bylo brzy „upraveno“ na 22 000, pak na 11 000 (je strašné takto mluvit o tisících mrtvých !). Nakonec se ale objevil i článek M.Farleyové „V Kosovu bylo dosud vykopáno 2 109 mrtvol“ - všech národností ! (Los Angeles Times 11.listopadu 1999) a A.Cockburna „Kde jsou doklady o genocidě kosovských Albánců ?“ (Los Angeles Times 29.října 1999). Mluvčí vyšetřující komise tribunálu v Haagu Kelly Moore prohlásil (prohlásila ?) 12.října 1999, že v šachtách dolu Trepča žádné mrtvoly ani jejich zbytky nebyly nalezeny… Ale moc se nešířila zpráva, že američtí letci bombardovali (z bezpečné výše 5 000 metrů) a jako „vedlejší ztráty“ (collateral damage) omylem zasáhli albánskou kolonu (mysleli, že je srbská) mezi Dečani a Djakovicí a za použití zakázaných kazetových bomb zabili 75 albánských civilů, včetně dětí (14.dubna 1999).

   Další „omyl“ se stal 13. května mezi Prizrenem a Suvou Rekou, kdy v albánské koloně zahynulo 80 (!) civilů a mnoho dětí (mám obrázky z toho masakru), atd. Náš pan prezident o tom všem nijak nemluvil. Jak by byl sklidil skutečný obdiv a přátelství, kdyby u svých amerických přátel (vždyť ho vítali v Kongresu ovacemi ve stoje!) zajistil rozumné řešení problému Kosova, a před tím v Bosně a Hercegovině (BaH) bez krveprolití, kde nikdo nebyl bez viny. Pan prezident pošlapal tradiční česko-srbské přátelství a celým svým vystupováním v letech 1993-1999 působil až trapně protisrbsky - viz např. jeho projevy za spektakulárního uvítání muslimského vůdce BaH Aliji Izetbegoviće na podzim 1995 v Praze - tehdy se premiér Klaus odmítl setkat s Izetbegovićem a odjel z Prahy. Nikdy se prezident Havel ani nepokusil vyslechnou i tu druhou, srbskou stranu a její problémy během konfliktu v Bosně a co jim předcházelo v poslední válce 1941-45. Nedržel se jedině správného již snad od římských dob přístupu za podobných situací “Audiatur et altera pars” - Ať je slyšena i druhá strana. Věřil jen tomu, co mu sděloval oficiální Západ, nic si neověřoval. Pro něho ty NATO bomby které zabíjely i Albánce i Srby byly „humanitární“. V pařížském Le Monde (29. dubna 1999) napsali téměř výsměšně prezidentova slova: „Během zásahu NATO na Kosovu se domnívám, že existuje element, který nelze popřít: nálety, bomby, nebyly vyvolány hmotným zájmem. Jejich povaha je výlučně humanitární…“ Když jsem to četl, nějak jsem se za ta slova styděl.

   Pan Špaček píše o „chirurgické přesnosti“ NATO náletů. Musím ho tvrdě opravit. Jako předseda Českého nadačního fondů přátel Srbů a Černohorců jsem některá rozbombardovaná srbská města navštívil, například hornický Aleksinac, pak, dalo by se říci i jihosrbskou Guernicu Surdulicu, nedlouho po bombardování i Niš, kde jsem na obědě u rektora univerzity mluvil o událostech na Kosovu i s velitelem 3. kosovské armády generálem N. Pavkovićem…V Bělehradě byla vybombardována jedna z významných nemocnic. Byly zničeny rafinerie nafty, chemické závody (Pančevo, Novi Sad), ale i mnoho škol, zdravotnických zařízení, desítky významných mostů (např. tři u Nového Sadu přes Dunaj), atd.

   Když Německem vyzbrojená a pod strategickým velením penzionovaných amerických generálů chorvatská armáda za letecké podpory NATO před 20 lety v srpnu 1995 vyhnala na 230 000 Srbů z jejich staletých sídlišť v Chorvatsku (Kninska Krajina), a kolem 2 000 jich povraždila, prezident Havel nenašel slova útěchy pro vyhnané, nesponzoroval žádné rezoluce proti tomu, nenabídl jako Západem uznávaný a ctěný politik pomoc. Do té doby Srbové představovali kolem 12 % obyvatel Chorvatska, pak jich zbyla už jen kolem 2,5%. Známý britský novinář Misha Glenny tehdy rozhořčeně napsal: - „Role Spojených států v chorvatské ofenzívě je skutečně hanebný a odporný šrám v amerických diplomatických dějinách“ (The Boston Globe, 16. srpna 1995).

   To je jen tak pár informací a úvah po přečtení jinak velmi čtivé a vtipně napsané knihy našeho populárního učitele etikety pana Ladislava Špačka.”

Rajko Doleček

……………………………………………………………………………………..

V komentářích k textu pana Rajko Dolečka tenkrát bylo napsáno :

*** Jistě smutná pravda , ale v ČT se to nedozvíte , tedy to neví ani většina Čechů !

*** Snaživý soudruh Špaček (na stranických předpřevratových schůzích KSČ nevypouštěl větry nahlas, Odtud jeho pověst estéta a znalce vybraného chování) byl pochopitelně slouha nového režimu, Tak jako Havel sloužil Americe. Asi na něho něco měli. Špína člověk.

*** Napadení Jugoslávie byl ten největší hnus, který mě dokonale probral z letargie, a který přesně určil, kdo je v tomto státě ale i ve světě kdo.

*** Vážený pane profesore, velice Vám děkuji za Vaši statečnost nazývat věci pravými jmény. Nesmírně si vážím všech detailních informací, které uvádíte, protože. jedině tak se člověk dobere k pravdě. Je děsivá. K moci se dostali psychicky vyšinutí bezcitní nelidé. Kdo napraví tento zvrácený svět? Je nějaké pozitivní východisko?

……………………………………………………………………………………..

K tomu již nelze nic dodat. Tam tehdy vyklíčily všechny ty “morální plevele”, které teď “zdobí naši zem”. NP


Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Kalendář
<<  Květen  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
Kontakty
Anketa
Jste pro znárodnění strategických firem (např. energetika, plynárny, vodárny,..) ?

Zásadně Ano (2779 hl.)
 
Spíše Ano (1679 hl.)
 
Pouze vybraná odvětví (1575 hl.)
 
Spíše Ne (1908 hl.)
 
Zásadaně Ne  (1693 hl.)
 
Neumím posoudit (1760 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 11394
Česká nezávislá televize

Sledujte s námi !

http://ubunturadio.cz/

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
na začátek stránky

 PHP Powered Získejte Thunderbird!