Dnešní datum: 27. 06. 2019   
Stát a hospodářství státu musí sloužit národu. Dnes slouží národ státu a hospo-
dářství. My chceme změnu. My chceme národní stát.
A co Vy ?

******
Strana Národní Prosperita nezodpovídá za obsah příspěvků čtenářů. Vulgární příspěvky, nebo příspěvky, které mohou být v rozporu se zákonem, budou vymazány.
Přihlásit se

Uživatelské jméno:

Heslo:
Založit nový účet!

Informace

Navštivte nás také na Facebooku !

Připojte se k nám na facebooku !

Národní prosperita, © 2009

HISTORIE A SOUČASNOST

28. 03. 2019

Z filosofického zamyšlení Vlastimila Vondrušky.

   V moderní historii nemáme k podobnému pohybu národů, jaký už více než rok zažívá Evropa, paralelu. Proto je třeba použít nomenklaturu starších dějin. Nejde o migrační krizi, ale o nájezd muslimů. Spisovatel a historik Vlastimil Vondruška se ve svém textu zamýšlí nad tím jak hanebně se zachází s fakty a logikou, jak demagogicky se používají pojmy jako *nepřizpůsobiví* či *migrační krize a jak se díky tomu dá obecné mínění zmanipulovat.   Pan Vondruška ve svém textu říká: “Když čtu nebo poslouchám diskuse o současné společnosti a problémech, které nás trápí, jímá mne smutek. Ne kvůli problémům samotným, ty jsou od toho, abychom je řešili, ale jsem skoro zoufalý z toho, jak hanebně se pracuje s fakty a logikou. Aby se dal nějaký problém řešit, musíme ho především přesně definovat. Někteří lidé si však vůbec neuvědomují, jak důležitou funkci má přesný význam slov. A ti, kteří si to uvědomují, pracují často s významem slov naprosto demagogicky, neboť dobře vědí, jak snadno se dá obecné mínění ovlivnit.

   Dovolte mi kratičký exkurz, abych na konkrétních příkladech objasnil, co mám na mysli. Když v padesátých letech minulého století vyháněli komunisté sedláky, neoznačovali je názvem, který platil po staletí, ale dali jim *hanlivou nálepku kulaků*. Když jim kradli majetek, bylo to *združstevňování. Nakonec společnost díky masáži ze strany médií a ideologů přijala za pravdu, že majetek nebyl sedlákům ukraden, ale jen *legitimně združstevněn*. 

   A stejně tak i *realitu* dokládající, že *okupanti nás v roce 1968 nenapadli*, ale jen nám *poskytli internacionální pomoc* a byli tu *dočasně umístěni*. Vlastenci, kteří s *okupací* nesouhlasili, byli prohlášeni za *protistátní živly* rozvracující socialismus. Jejich pronásledování se pak nazývalo *kádrovou prací*.

   Místo argumentů padají v diskusích snůšky urážek. Úmyslně uvádím příklady, které jsou všem srozumitelné. Pokud bychom šli hlouběji do minulosti, nebo zabrousili mimo Evropu, najdeme stovky podobných. *Vyvražďování celých národů* se pojmenovalo podle okolností jako *pokřesťování*, či *demokratizace*. *Upalování kazatelů jiné víry* se pak prohlašovalo za *očistu křesťanstva*. *Popravy neoblíbených panovníků* se konaly pod hlavičkou *spravedlivého trestu*, ať již *z rukou Kristových věrných, občanů revoluce, pěsti dělnické třídy, nebo odpůrců totality*.

   Je to pořád stejné. Realitu se snaží vládcové a jejich nohsledi pojmenovat tak, aby vyhovovala jejich mocenským cílům. Dnes skoro nikdo ve vášnivých diskusích nepřemýšlí o skutečné podstatě problémů. Chytáme se slov, která nám vtloukají do hlav politici a média, a hádáme se o ně jako kdyby šlo o život.  Ale pokud se nad tím zamyslíme, pak by nám mělo dojít, že se ve skutečnosti hádáme o *chiméry*, o *pseudoproblémy*, že proti sobě stavíme *ideje které jsou *iluzorní*, neboť pojmenovávají všechno jiné, jen ne podstatu věci. A pak se samozřejmě nikdy nemůžeme dohodnout.

   Bolestí většiny dnešních diskusí je navíc *absolutní absence racionality, faktů a logiky*. Na názor, který se nějakému oponentovi nelíbí, se často odpovídá urážkami. Zažil jsem to i já. Na mnoho mých článků jsem obdržel snůšky urážek, aniž ovšem oponent vysvětlil, v čem se tedy mýlím a proč se mnou nesouhlasí. Za *racionální argument* se dnes považuje pouhé konstatování, že ten druhý je *sluníčkář, komouš, Putinův agent, Obamův agent*, nebo prostě jen idiot.

   Risknu tuhle škálu odsouzení a dovolím si předložit několik dnes běžně používaných termínů, k nimž se pokusím přiřadit reálný obsah, což znamená správné a logické české pojmenování. Nejde o *migrační krizi*, ale o *nájezd hord*, které u nás nemají co dělat A čím začít jiným než slovy „migrační krize*. Slovo *krize* se používá pro různé problémy, ať už jde o *stav po živelné katastrofě*, nebo o *hospodářskou cyklickou krizi*. Krizí je *zlomový stav pacienta*, nebo *neshoda v manželství*. Je to však vždy něco, co vzniká více či méně nezávisle na naší vůli.

   Slovy „migrační krize* se tak politici snaží navodit dojem, že jde o proces, který se děje mimo nás a my se mu musíme podvolit, stejně jako se podvolíme zemětřesení nebo krachu na burze. Jenže to je lež! Tahle událost není krize, protože my ji řešit můžeme! Je to *pustý nájezd hord*, které nemají na našem území legitimně co dělat. Jistě, existují i *ohledy humanitární*, ale ty se musejí řešit vždycky v rámci zákonů dané země a při respektování suverenity jejích hranic. Cokoliv jiného je zvůle, a neohánějme se tedy *vnucenými mezinárodními pakty a úmluvami*, jsou-li navíc v rozporu s naší ústavou.

   Příliv migrantů není krize, je to *výsledek neschopnosti bruselských vládnoucích elit* plnit povinnosti, které jako *správci Evropy* mají. Nikdo dnes nechrání evropské hranice, vedou se jen nekonečné žvásty, že je to třeba udělat. Ať už německá kancléřka stoupence islámu pozvala, či nikoli, nemají tu legitimně co dělat a překročení našich hranic je trestný čin. Skutečná migrace je ve skutečnosti něco, co má jistý zákonný, anebo alespoň hospodářský rámec. *Přistěhovalec* musí žádat o *legalizaci pobytu*, musí se v nové zemi přizpůsobit, musí v ní pracovat a uživit sebe a svou rodinu. Nic z toho přicházející hordy neplní, nerespektují a nejsou toho ani potenciálně schopny.

V moderní historii nemáme k podobnému *pohybu národů* paralelu, proto je třeba použít nomenklaturu starších dějin. Nejde o *migrační krizi*, ale o *nájezd muslimů*. Zničí byt, obsadí cizí objekt, krade, ale je *jen nepřizpůsobivý*. Zákon stanoví jasně, že člověk je buď bezúhonný, protože zákony plní, nebo je zločinec, případně podle vážnosti přestupku pachatel, neboť zákony a předpisy porušuje.

Co ale znamená to *nepřizpůsobivý*? Člověk, který se rozhodne, že některé zákony a normy dodržovat nebude. Dostane byt, ale zničí ho, vláme se do cizího objektu a ve jménu svých *ušlechtilých myšlenek* ho obsadí. Na ulicích dělá nepořádek, v noci hluk, páchá drobné krádeže, nechce pracovat. To vše se dnes označuje jako *nepřizpůsobivost*. Proč, vždyť každý, kdo tohle dělá, je přece v dikci zákona *pachatel nebo zločinec*. Politici a mediální komentátoři to snad nevědí? Pak by si měli zopakovat základy práva.

Stejně tak je podivné, aby se různé skupiny společnosti *přejmenovávaly podle aktuální situace*. Před několika lety se vedly vášnivé polemiky na téma, jak hanebná je *česká komunistická strana*, protože se odmítá přejmenovat navzdory tomu, že *propagace komunismu byla zákonem prohlášena za trestnou* – typický *právní Kocourkov*.  Komunisté věrni revolučním písním na své barikádě vytrvali a komunisty podle názvu zůstali. Zachovali se rozhodně seriózněji než *cikáni* - což je historický název doložený již ve 14. století - kteří nedůvěryhodnou firmu vyměnili za označení „Rom*. Přiznám se, že neznám národ, který by se po staletích existence přejmenoval jen proto, že se mu jeho označení nezdá dostatečně důstojné. A až bude zpochybněno tohle slovo - ono už vlastně je tím, jak ochotně se příslušníci této etnické menšiny přizpůsobují - najdou si třeba jiné označení.

Přemýšleli jste, kdo vlastně je „sociálně potřebný*, nebo dokonce „sociálně slabý*? Hledal jsem na stránkách našich institucí, ale ani na *marxistickém ministerstvu* není definice, kdo to vlastně je. Všichni se však tím pojmem ohánějí. Takové termíny jsou na nic, protože nikdo pořádně nechápe, co exaktně znamenají. Označují totiž to, co se hodí politikům, úředníkům a aktivistům. Buďme však jazykově korektní. Ve společnosti existují lidé bohatí a chudí. Je-li někdo chudý, má smůlu. Nicméně podle křesťanství chudoba cti netratí. Navíc každý chudý může zbohatnout, pokud se bude snažit. Nebo pokud bude mít štěstí.

Žijeme v době pokrokové, která chudobu nepřipouští. Všichni bohatí ovšem být nemohou. Dávat peníze na chudé, to se ale dnes jaksi nenosí. Ale na *sociálně potřebné*? Kdo by mohl odmítnout pomáhat *potřebným*? Mimochodem, potřebný je ve své podstatě každý člověk v této zemi. Soused má jaguára, ale já ne. Jsem potřebný, protože bych ho chtěl taky. Být potřebný je *psychologicky nebezpečné*, je to slovo politicky nabubřelé a prázdné. Být chudý nebo bohatý je však označení jasné, srozumitelné a z hlediska reality správné.

Pokud chceme tuhle společnost napravit, je třeba říkat pravdu. A to znamená označovat věci správnými termíny, neskrývat nepříjemné skutečnosti za balast eufemismů. O tom, co sdělujeme, musí rozhodovat *věcná správnost*, a nikoli *politická korektnost*, jemnocit či osobní ambice. Na všechny děje a stavy společnosti máme prověřené pojmy, nevytvářejme tedy nové. Český jazyk je mimořádně bohatý, používejme jen ty obraty, které jsou známé po staletí. Pak se rozhodně budeme na svět dívat reálněji a jednat pragmatičtěji. Protože naši předkové nemohli polemizovat o „migrační krizi*, museli se chopit zbraní a bránit svou svobodu a majetek.  Mimochodem, obrat „bránit svou zemi, víru a majetek* není urážkou! Ale dokáže to dnes ještě někdo? Vyrostly nám tady generace *mužů*, které neumí vystřelit ani z praku, mimo jiné proto, že nevědí, co to je. Hrdinové jsou jenom u počítače, ale jinak jsou to větší *srabi*, než bývali dřívější *držitelé tzv. modrých knížek*.

Kdo za to může a jak to napravíme? Jsme možná jediný národ, který vychovává nové generace absolutně bez vztahu k vlasti, státnímu anebo národnímu majetku, nebo k jakýmkoliv duchovním hodnotám, bez úcty k autoritám, k ženám, zkušenostem starších generací a vůbec ke stáří. A to je opravdu smutné.”


Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Kalendář
<<  Červen  >>
PoÚtStČtSoNe
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Kontakty
Anketa
Jste pro znárodnění strategických firem (např. energetika, plynárny, vodárny,..) ?

Zásadně Ano (2787 hl.)
 
Spíše Ano (1685 hl.)
 
Pouze vybraná odvětví (1579 hl.)
 
Spíše Ne (1918 hl.)
 
Zásadaně Ne  (1696 hl.)
 
Neumím posoudit (1768 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 11433
Česká nezávislá televize

Sledujte s námi !

http://ubunturadio.cz/

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
na začátek stránky

 PHP Powered Získejte Thunderbird!